Luchtdichtheid

Om een gebouw goed te isoleren is het van het allergrootste belang om ook de luchtdichtheid goed te verzorgen. Immers heeft het weinig zin om een gebouw volledig in te pakken met isolatie als het gebouw niet luchtdicht is. Een gebouw luchtdicht maken, betekent dat er aan de binnenkant van de isolatielaag een ononderbroken luchtdichte laag wordt aangebracht. Als deze schil niet luchtdicht is, zullen er overal spleten & kiertjes in het gebouw zitten. Hierlangs komt er koude lucht binnen of ontsnapt er warme lucht. Dit zorgt dus voor energieverlies en op die plaatsen zal de muur ook effectief kouder zijn. Als vochtige lucht (uit bvb. badkamer of keuken) in aanraking komt met deze koudere plekken kan het daar gaan condenseren, waardoor vochtproblemen kunnen ontstaan. Deze vochtproblemen kunnen zelfs leiden tot schimmelvorming die niet altijd meteen zichtbaar zijn. Natuurlijk moet de lucht in het gebouw wel ververst kunnen worden. Het grote voordeel van een perfect luchtdicht gebouw is dat we de ventilatie perfect kunnen controleren en dat de hoeveelheid afgevoerde lucht in balans gebracht kan worden met de hoeveelheid toegevoerde lucht. Bij ventilatiesystemen met warmteterugwinning gaat er ook bijna geen warmte (energie) meer verloren.

Blowerdoortest

De blowerdoortest, of luchtdichtheidstest, dient om de luchtdichtheid van de woning te meten. Dit gebeurt door de woning in overdruk en in onderdruk te zetten. Het volume lucht (debiet)  dat hierbij aan het gebouw ontsnapt of binnenkomt, is een maat voor de luchtdichtheid.Door de strengere EPB normering is het steeds moeilijker om het opgelegde E-peil te halen. Standaard gaat de EPB software er immers van uit dat de luchtdoorlatenheid van het gebouw bij 50Pascal 12m³/m²h bedraagt. In de meeste huizen is dit echter heel wat minder. Bij een goede luchtdichte afwerking van de woning kunnen wij een waarde van 3 à 5m³/m²h behalen. Het uitvoeren van een blowerdoortest kan zo bij een standaard eensgezinwoning een voordeel van 6 tot 12 punten op het E-peil opleveren.

De blowerdoortest kan ook gebruikt worden om reeds voor de afwerking reeds mogelijke lekken te detecteren en op te lossen.