Renoveren

Stappenplan verbouwing

Stap 1
Aangename kenismaking, bezoek van het project

1. Kennismaken

Iedere renovatie is anders. Bij iedere verbouwingsproject komen wij eerst kennismaken met u en met uw woning, hierbij nemen wij uitgebreid de tijd om naar uw verbouwplannen te luisteren & het gebouw aan een eerste inspectie te onderwerpen. Hoe ziet u uw verbouwing? Wat wenst u allemaal aan te pakken? Hoever wilt u gaan in uw nieuw leefcomfort? Hoe ziet u uw nieuw interieur? Hoever kunt u daar financieel in gaan? In deze etappe wordt Multibat vooral uw ervaren coach om u het juiste advies te verschaffen om uw renovatie tot een goed einde te brengen.

Stap 2
Onderzoek van de aanwezige structuur

2. Aan de slag

Indien u een eigen ontwerp hebt of van uw eigen architect gebuiken wij onze expertise en vakkennis om u een op uw leest geschoeid voorstel te bezorgen. Wij zullen zeker niet nalaten om suggesties tot verbetering en optimalisering van uw woning te formuleren. Indien nodig kunnen wij ook alle nodige studies laten uitvoeren.

Hebt u nog geen eigen architect dan kunnen wij u één van de architecten -waarmee we reeds goede ervaringen hebben opgedaan- voorstellen om uw renovatieproject verder uit te werken. Hierbij vormen wij met de architect een (h)echte tandem om uw project voor te bereiden. Een eerste voorstel (plan én lastenboek + prijs) zal u voorgelegd worden en na uw opmerkingen zal het voorstel verder uitgediept worden tot plan en lastenboek perfect overeenstemmen met uw wensen.

Stap 3
Stabiliteitsstudie renovatieproject

3. Planning & coördinatie

Na uw akkoord met ons voorstel neemt onze projectleider uw renovatieproject in handen. Die is vanaf dan uw unieke teamcoach binnen Multibat. Hij/Zij zal ervoor zorgen dat alles op de werf gesmeerd verloopt en begeleidt u in het maken van definitieve keuzes, zoals bijv. de gevelsteen, de vloertegel, maar ook bij uw keuze van keuken, sanitaire toestellen enz. In deze etappe kiezen we samen met u alle technieken waarvoor Multibat de technische plannen uitwerkt. Tijdens deze rit worden ook alle uitvoeringsdetails grondig voorbereid.

Stap 4
Ondersteunen bestaande woning tijdens uitbreiding van de fundering

4. Uitvoering

Reeds vanaf de eerste afbraakwerken volgt uw projectleider alle werkzaamheden op de werf nauwgezet op. Hij/Zij zorgt ervoor dat alle verschillende etappes mooi op elkaar aansluiten en op elkaar zijn afgestemd. Hij/Zij zorgt er ook voor dat onze teamgenoten op de werf op elk moment de nodige materiële ondersteuning krijgt, zodat niemand kostbare tijd verliest. Samen met de veiligheidscoördinator zorgt hij/zij er ook voor dat niemand uit de bocht vliegt of tegen de vlakte gaat. Hij doet er ook het nodige voor dat de ruimtes die niet aangepakt moeten worden, gevrijwaard blijven.

Finale
Oplevering

5. Oplevering

De meet is bereikt, de bezemwagen heeft de bouwwerf helemaal schoongeveegd. U neemt de hoofdprijs in ontvangst: de sleutel van uw gerenoveerde woning. Heeft u nog opmerkingen of is er toch iets niet naar wens? Geen nood, Multibat zorgt er binnen de kortste keren voor dat u helemaal tevreden bent.