Renoveren of slopen?

Moderne vernieuwbouwwoning in gevelsteen met crepi

Zinvol?

Een zinvolle vraag die men bij de start van iedere renovatie moet stellen is of deze renovatie wel zinvol is, of dat sloop en heropbouw meer aangewezen zijn? Belangrijk is om voor de start alle factoren duidelijk in kaart te brengen om te vermijden dat er tijdens de renovatie problemen opduiken die de balans voor renovatie negatief zou doen uitslaan. De klasbakken van Multibat kunnen u hierbij perfect begeleiden zodat u een gefundeerde beslissing kan maken, zij brengen de bestaande toestand van uw gebouw in kaart en bekijken ook of u de energiedoelstelling van 2050 kan behalen met uw renovatiebudget. 

Slooppremie

In Vlaanderen kan men op een eenvoudige manuer een sloop- en heropbouwpremie van 7500€ aanvragen. Deze is geldig voor iedereen die zijn-te renoveren- woning volledig sloopt en in de plaats hiervan een energiezuinige nieuwbouw neerpoot. U hoeft deze woning niet zelf te gebruiken, maar u mag deze ook verhuren op de particuliere verhuurmarkt. Deze premie is nog geldig voor iedere gecombineerde sloop- en heropbouwvergunning die aangevraagd wordt voor 31 december 2020. De slooppremie moet je aanvragen binnen de 3 maand na de aanvraag van de omgevingsvergunning voor sloop- en heropbouw. 

6% BTW tarief

Voor de afbraak van een bestaand gebouw en de heropbouw van een privé woning geldt in bepaalde Belgische steden een verlaagd BTW tarief van 6%. Dit tarief geldt zowel voor de sloopwerken, de ruwbouwerken & de afwerking zolang alles binnen 1 vergunning aangevraagd wordt. Men kan in de volgende Vlaamse steden aanspraak maken op dit BTW tarief: Antwerpen, Gent, Oostende, Mechelen, Sint-Niklaas, Leuven, Brugge, Kortrijk, Roeselare, Aalst, Dendermonde, Genk & Hasselt. Aangezien dit een federale bevoegdheid vallen ook centrumsteden in het hoofdstedelijk gewest & Wallonië onder dit stelsel. 

Renovatiewerken vallen ook onder het 6% BTW stelsel als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • Woning is ouder dan 10jaar
  • De woning wordt uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning gebruikt
  • De uitgevoerde werken worden rechtstreeks aab u, de eindgebruiker gefactureerd
Renoveren met Multibat is een echte aanrader. Wij kunnen nu volop genieten van onze vernieuwde woning.